Kontakt

Tilbuddene i Frederikssund kommune

Frederikssund Kommune driver en række klubber, dagtilbud, botilbud, bofællesskaber, støttecentre og beskyttet beskæftigelse for voksne med udviklings handicaps.

Ønsker du information omkring boplacering og visitering til klubber, dagtilbud og støttecentre,

så kontakt Voksenafdelingen i Social Service på 47 35 10 00.

Oversigt over kommunens tilbud

Handicapområdet

Beskyttet beskæftigelse for udviklingshæmmede

Botilbud for udviklingshæmmede §107

Botilbud for udviklingshæmmede §108

Dagtilbud for udviklingshæmmede

Klubber for udviklingshæmmede

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Handicap-Frederikssund/Tibuddene