Kontakt

Beskyttet beskæftigelse for personer med udviklingshandicap

AKUcenter er en fælles organisation for Ejegod og Højagergaard, som begge tilbyder beskæftigelses-, og aktivitetstilbud for borgere mellem 18 og 65 år, der på grund af funktionsnedsættelse ikke kan opnå eller fastholde arbejde på det almindelige arbejdsmarked.

AKU står for Arbejde - Kultur - Udvikling.

AKUcenter beskæftiger tilsammen ca. 70 personaler og omkring 200 brugere /medarbejdere /elever kommer dagligt for at være sammen om Arbejde, Kultur og Udvikling. AKUcenter arbejder efter SEL §103, §104 og er også hjemsted for én STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

 Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Handicap-Frederikssund/Tibuddene/Beskyttet-Beskaeftigelse