Kontakt

Om stjerneskud

Klub Stjerneskud er Frederikssund Kommunes aktivitets- og fritidstilbud for personer med nedsat funktionsevne.

Klub Stjerneskud er centralt beliggende i Frederikssund. Klubben deler lokaler med dagcenter Gnisten. Lokalerne er handicapvenlige. I klubben er der bl.a.: café, grupperum, mødelokale, toiletter med bad, køkken og gårdhave. Klubbens fysiske rammer kan max. rumme 150 personer.

Fagligt grundlag og pædagogiske metoder: Alt personale er pædagogisk uddannet og arbejder ud fra en socialpædagogisk anerkendende og empatisk tilgang. Nærvær, livsglæde og humor er ligeledes vigtige elementer i den pædagogiske tilgang.

Der tilstræbes at skabe et miljø, hvor borgerne oplever at de er i trygge, kendte rammer, med en genkendelig struktur og hvor der er mulighed for socialt samvær og aktiviteter med ligestillede.

Målet er, at borgerne får en oplevelse af at være en del af et fællesskab, hvor der er mulighed for at etablere, udvikle og vedligeholde venskaber.

Ligeledes er det et mål, at skabe fælles oplevelser både i og udenfor klubbens fysiske rammer, således at der skabes netværk for det enkelte medlem.

Brugerindflydelse, medbestemmelse og medansvar er vigtige elementer i tilrettelæggelsen af arbejdet i klubben.

Borgerne har i stor udstrækning indflydelse på klubbens virke, bla. gennem: Bladudvalg, Festudvalg, Fællesmøde og Klubråd

Alle møder skemalægges for min. 2 måneder ad gangen. Herudover kan der afholdes ekstraordinære indkaldte møder.

Adresse og telefonnummer: Se under praktiske oplysninger.

Offentlig transport: HT busstop ca. 500 m fra klubben, 1 km i gåafstand fra Frederikssund station.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Handicap-Frederikssund/Tibuddene/FRITID/Klub-Stjerneskud