Kontakt

Team-2010

Team-2010 logo

Idrætsforeningen TEAM2010 er en privat forening, der blev stiftet i april 2010.

Et af formålene med foreningen er at samle alle de gode kræfter, der er omkring idræt for personer med udviklingshandicap.

Vi vil tilbyde aktiviteter som vi selv står for, men vi vil også søge at samarbejde med de øvrige idrætsforeninger i Frederikssund Kommune, om at lave målrettede tilbud.

Udover idrætstilbud vægter vi også det sociale liv, den 3. halvleg, hvor der er mulighed for at hygge og dyrke venskaberne.

Vi vil deltage i stævner, hvor vi får mulighed for at møde andre og kæmpe om medaljer.

Hjemmeside - www.team-2010.dk

 

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Handicap-Frederikssund/Tibuddene/FRITID/Team-2010