Kontakt

Længervarende boltilbud §108

Serviceloven § 108
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis”.


Formål med indsatsen:


Er at tilbyde en målrettet, længerevarende
eller varig, indsats mhp udvikling og vedligeholdelse
af den enkelte borgers funktionsevne samt kompensering
og omsorg ved behov.
Hensigten er desuden at afklare, om en mindre omfattende
indsats i anden boform kan være en mulighed
på længere sigt.


Målgruppe:


Tilbuddet gives til borgere med behov for en langvarig
indsats, når de kan profitere af/har brug for:

 • Et varigt tilbud om kompensering og omsorg
  pga. en altomfattende, livslang nedsat funktionsevne
  eller en alvorlig nedsættelse af
  funktionsevnen over tid.
 • Et tilbud om udvikling og vedligeholdelse af
  fysiske, psykiske og sociale færdigheder i et
  varigt botilbud.
 • Et udviklings- og træningsforløb med henblik
  på et mindre indgribende tilbud på sigt.
  Tilbuddet gives desuden til domfældte, udviklingshæmmede
  borgere med henblik på udmøntning af
  foranstaltningsdomme.

Du kan i menuen til venstre læse mere Frederikssund kommunes §108 botilbud eller herunder:

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Handicap-Frederikssund/Tibuddene/Laengervarende-botilbud-108