Kontakt

Midlertidige botilbud §107

Serviceloven § 107

”Kommunalbestyrelsen kan tilbyde ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psy-kisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.
Stk.2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidige ophold


1. Til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og


2. Til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanske-ligheder ikke kan klare sig uden støtte.” Formål med indsatsen


Formålet med indsatsen:

Er at tilbyde en målrettet indsats med henblik på udvikling, udredning eller stabilisering af den enkelte bor-gers funktionsevne.
Hensigten er desuden at få en afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger samt erhvervs-/uddannelsesmuligheder.

Målgruppe:

 • Tilbuddet gives til borgere med behov for:
  Et målrettet udviklingsforløb med henblik på mestring af eget liv.
 • Et udredningsforløb med henblik på afklaring af fremti-dig støtte, uddannelses- og jobmuligheder samt boform.
 • En kortvarig rehabiliterings- og stabiliserings- periode, når borgerne bor i eget hjem og får brug for særlig støt-te, og når pårørende får brug for aflastning.

Du kan læse mere om Frederikssund kommunes §107 botilbud her.


  Nyhedsservice

  Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

  Printet fra /Handicap-Frederikssund/Tibuddene/Midlertidige-botilbud-107