Kontakt

Psykiatrien i Frederikssund


Den Socialpsykiatriske opgave er at varetage driften af bofællesskaber, støttecentre, samt støttekontaktpersonordningen efter Servicelovens (SEL) § 85, 99, 104, 107 og 108.

Psykiatrien Frederikssund er opdelt i  flere forskellige tilbud. (Se mere i menuen til venstre under psykiatrien Frederikssund)

Teamene er tværfagligt sammensat så der sikres en så faglig og personlig indsats som muligt.

Medarbejdere har kompetencer indenfor det sundhedsfaglige, pædagogiske, ergoterapeutiske, socialfaglige og neuropædagogiske områder.

Vi sigter hele tiden efter, at medarbejdernes faglighed er høj med en teoretisk og erfaringsmæssig ekspertise i forhold til målgruppens udfordringer.

Alle medarbejdere har gennemgået undervisning i Den recoveryorinterede tilgang som vi anvender i vores metodiske tilgang i samspil med andre tilgange.

Desuden har vi løbende social og sundhedsassistentelever i praktik, samt andre praktikanter. 

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund