Kontakt

Takster

Takster for de sociale tilbud på Klintegården fastsættes hvert år af Frederikssund kommune.

God kvalitet til den rigtige pris

Klintegårdens priser er konkurrencedygtige, og sammenlagt med vores høje faglige niveau og åbne tilgang til samarbejde er vi et seriøst bud på en fordelagtig samarbejdspartner for kommunerne.

Klintegården

Takst pr. døgn 2018

Botilbud §§ 107 og 108

2.082 kr.

Aktivitetstilbud §104

1.058 kr.

Akutophold

2.368 kr

Differentiering

I tilfælde, hvor en borger har meget komplekse problemer og kræver massiv støtte og opfølgning, forhandles der en aftale om en særlig indsats til differentieret takst.

Boenhederne har forskellige specialer, således at beboerne kan placeres efter deres individuelle problemstillinger (ældre, misbrugere, hjerneskadede, mv.).

Gennem recoveryprocessen rykker nogle beboere sig så meget, at det vil være aktuelt for dem at flytte til en anden boenhed. Den fleksibilitet er der mulighed for på Klintegården, hvor vi løbende opdaterer enhedernes speciale ud fra beboernes behov. Det vil sige, at vi er åbne over for at oprette en særlig enhed for en bestemt problemstilling, når der er beboere i en given kategori.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund/Klintegaarden/Fysiske-Rammer-og-Oekonomi/Takster