Kontakt

Udgifter

Handlekommunerne beregner egenbetalingen for både § 108 og § 107 beboere på Klintegården.
Beboere under § 108 tilmeldes en personlig elmåler i lejligheden med direkte afregning til Ørsted.

Kost:

Kost aftales individuelt. I nogle huse er der mulighed for at tilmelde sig en fuld kost ordning.
I Kulturcaféen kan du købe mad på alle hverdage, enten mod kontant betaling/dankort eller via månedsfaktura
som opkræves sammen med øvrige serviceydelser (beboeropkrævning).

Rengøring:

Du står selv for rengøringen af egen lejlighed. Indkøb af rengøringsartikler kan foregå på følgende måder:

  1. Du køber selv rengøringsartikler.
  2. Du får udleveret rengøringsartikler inklusive toiletpapir og betaler via beboeropkrævningen.

I særlige tilfælde, hvis du ikke selv er i stand til at indkøbe og bruge rengøringsartikler, kan
teamlederen visitere til en servicepakke, hvor disse opgaver varetages af Klintegårdens serviceteam.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund/Klintegaarden/Fysiske-Rammer-og-Oekonomi/Udgifter