Kontakt

Akut og afklaring

Det er muligt at blive visiteret til kortere ophold på Klintegården. Det drejer sig om akutophold, afklaringsophold eller trængsningsophold. Disse tilbud er af variende længde og indsatsen der ydes under opholdet er forskellig.

Akutophold

På Klintegården tilbydes der Akutophold til borgere med en sindslidelse, som står i en krise eller anden akut opstået situation, som bevirker, at det er problematisk at opholde sig i egen bolig.

Det kan dreje sig om situationer, hvor borgeren befinder sig i en krisesituation eller er utryg ved at være i egen bolig, men ikke vurderes akut behandlingskrævende. Det kan også dreje sig om borgere i overgangen mellem behandlings- og socialpsykiatri, fx ved udskrivning til egen bolig. Her kan opstå akutte situationer, hvor borgeren har brug for støtte, rådgivning og omsorg i overgangen fra en indlæggelse til egen bolig.

Et akutophold har typisk en varighed af 1 - 7 døgn. Vi samarbejder med borgerens bostøtte omkring afslutning af akutopholdet med planlægning af videre forløb.

Afklaringsophold

Afklaringsophold er for borgere med en sindslidelse, som befinder sig i en situation, hvor det er problematisk at opholde sig i egen bolig, men hvor der ikke foreligger en afklaring på, hvilken type tilbud, borgeren har behov for.

Et afklaringsophold giver borgeren tryghed i den akutte situation, og herfra afklares det, hvad borgerens behov vil være fremadrettet.

Varigheden af et afklaringsforløb er typisk 2-3 måneder, men vurderes individuelt og afhænger af den enkeltes situation. Vi samarbejder med borgerens sagsbehandler omkring det videre forløb efter afklaringsperioden.

Træningsophold

Træningsophold på Klintegården er et tilbud til borgere, som har behov for træning af personlige og sociale kompetencer i forbindelse med sin recovery-proces. Forløbet sigter mod at mindske omfanget af genindlæggelser og styrke borgernes mulighed for at kunne bo i egen bolig fremadrettet.

Varigheden af et træningsforløb er typisk 1-8 uger, men vurderes individuelt og afhænger af den enkeltes situation. Vi samarbejder med borgerens bostøtte omkring en gradvis udslusning af forløbet.

Læs mere om de forskellige typer af ophold i vores folder om akutafsnittet.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund/Klintegaarden/Maalgrupper-og-metoder/Akut-og-afklaring