Kontakt

Hverdagen

I hverdagen arbejder beboere og medarbejdere på Klintegården sammen om beboernes psykosociale rehabilitering og recovery. Beboerne har mulighed for at have et aktivt liv, både ved deltagelse i motion og bevægelse, samt muligheden for at varetage et arbejde eller uddanne sig.

På Klintegåden foregår der i hverdagen meget forskelligt arbejde, såvel som samarbejde mellem beboere og medarbejdere. Her kan fremhæves:

  • samtaler mellem den enkelte beboer og dennes kontaktperson
  • aktiviteter, som understøtter beboernes plan for recovery
  • socialt samvær, som udvikler sociale kompetencer
  • job, hvilket støtter rehabiliteringsprocessen i høj grad
  • motion, som påvirker både det fysiske og psykiske helbred positivt

Medborgerskab

For at opretholde beboernes kontakt til omverdenen søges der på Klintegården at bibeholde og bygge positive relationer og brobygning til nærmiljøet. Denne type netværk til lokalsamfundet er en vigtig brik i recoveryprocessen, og de opbyggede relationer er uvurderlige, når beboerne kommer så langt, at de flytter fra Klintegården. På Klintegården arbejdes der i samarbejde med idrætsforeningen Vikingerne, Frederikssund Jobcenter samt Undervisningscenter Frederikssund, og der lægges stor vægt på at deltage i aktiviteter i nærmiljøet.

Netværk

Vi ønsker at styrke samspillet og samarbejdet med beboernes pårørende og netværk. Det har stor værdi for arbejdet med beboerne, at der er et bagland, som kan bidrage til recoveryprocessen - et godt samarbejde skaber tryghed og forståelse mellem både beboer, pårørende og medarbejdere - og derfor ønsker vi på Klintegården at være i tæt dialog med beboernes familie og venner.

Læs om nogle af de gode ting der kommer ud af bl.a. den rette indsats, den vigtige relation, særlige fokusområder og alternative vinkler på terapi i vores folder ”Hvad er det værd?”

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund/Klintegaarden/Maalgrupper-og-metoder/Hverdagen