Kontakt

Metoder og faglige tilgange

På Klintegården arbejder vi med psykosocial rehabilitering og recovery. I recoveryprocessen får man kendskab til sin sindslidelse, så man kan lære, hvordan man bedst lever med den. Psykosocial rehabilitering er en proces, der støtter menneskers mulighed for at nå deres optimale niveau med hensyn til selvstændig funktion i samfundet.

I recovery-begrebet ligger grundsynspunktet at mennesker som rammes af sindslidelse kan komme sig, helt eller delvist. Håbet er en vigtig faktor - ikke en fantastisk drøm, men et realistisk håb for fremtiden. Medarbejderne på Klintegården hjælper beboeren på vej. De er der, når det er vanskeligt, og viser en omverden med fokus på muligheder. Målet er at hjælpe beboeren til et liv, som vedkommende selv føler er meningsfuldt.

På Klintegården indebærer den psykosociale rehabilitering både en forbedring af personens kompetencer og indførelse af forandringer i de sociale omgivelser, der kan skabe en højere livskvalitet for beboerne. Målene opstilles på baggrund af den enkelte beboers situation, drømme, mål og ønsker for tilværelsen. Der arbejdes ed udgangspunkt i evidensbaserede metoder, herunder kognitiv metode, den motiverende samtale, IMR, medicin, kost og motion. Desuden inddrages andre tilbud i beboernes hverdag såsom job- og uddannelsesmuligheder.

Læs mere i vores metodekatalog.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund/Klintegaarden/Maalgrupper-og-metoder/Metoder-og-faglige-tilgange