Kontakt

Resultater

Beboerens forløb planlægges ud fra den § 141 handleplan, som beboerens Kommune har udfærdiget. Vi udarbejder en individuel plan med mål, aftaler og faglig indsats, som evalueres hver 3. måned. En gang årligt afholdes statusmøde med beboerens sagsbehandler. Psykisk og somatisk udredning og medicingennemgang prioriteres højt, og derudover laves der aftaler i forhold til medicin, kriminalforsorgen, efterværn, praktisk tjekliste, samtykkeerklæring, husdyr, gæster, intro til lokalmiljøet mv.

For at blive i stand til at vurdere indsatsens resultater, foretager vi en systematisk måling af beboerens niveau i forhold til de mål, der arbejdes med. Målingen foretages ud fra fastsatte kriterier og kan forekomme dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt, alt efter hvor ofte indsatsen forekommer. Når tidsfristen for et mål er nået, evaluerer kontaktpersonen, som aktivt forholder sig til, hvordan beboeren har udført sin samlede indsats, hvorvidt målet er nået, og hvis ikke, hvad der så skal ske.

Det bliver beskrevet, om medarbejdernes indsats har medvirket til en positiv udvikling og hvad læringen er. For at uddrage læring af forløbet, inddrages både den pædagogiske metode, der har ligget til grund for arbejdet, beboerens indsats samt personalets indsats. Dokumentationen af de opnåede resultater bør sandsynliggøre, at indsatsen opnår en positiv effekt. Dog skabes der også værdifuld læring i de tilfælde, hvor indsatsen ikke resulterer i den ønskede effekt. De individuelle planer og effektmålingerne drøftes på basismøder, hvor alle kontaktpersoner deltager, for at sikre, at der skabes læring og løbende faglig udvikling.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund/Klintegaarden/Maalgrupper-og-metoder/Resultater