Kontakt

Kompetenceudvikling

På Klintegården vægtes kompetenceudvikling højt, og der tilbydes derfor kontinuerligt kurser, temadage, sidemandsoplæring og andre former for uddannelse til medarbejderne. Klintegårdens MED-udvalg sikrer sammen med ledelsen, at der årligt laves en plan for kompetenceudvikling i forhold til den generelle opgaveløsning.

Formålet er at:

  • sikre, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer i forhold til udførelsen af kerneopgaven
  • Klintegården er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere
  • Klintegården kan tilbyde beboerne den optimale fagligt relevante ydelse

Medarbejdernes kompetenceudvikling er således en gensidig gevinst for såvel for beboerne, medarbejderne og organisationen som helhed, men samtidig er det også et gensidigt ansvar. Klintegården er forpligtet til at tilbyde medarbejderne mulighed for kompetenceudvikling, og medarbejderne er forpligtede til løbende at opdatere og udvikle deres kompetencer til gavn for både den enkelte og for arbejdspladsen.

Basisuddannelsen

Alle nyansatte kontaktmedarbejdere gennemgår en obligatorisk basisuddannelse, som kan variere i omfang afhængigt af medarbejderens forhåndskendskab til arbejdet i socialpsykiatrien og de metoder og tilgange, som anvendes på Klintegården.

Formålet med basisuddannelsen er at:

  • sikre en fælles faglig forståelse og udgangspunkt for arbejdet
  • sikre et højt fagligt kompetenceniveau blandt alle medarbejdere på Klintegården
  • styrke trivsel og samarbejde om kerneopgaven og en hurtigt integration af nye medarbejdere

Basisuddannelsen indeholder overvejende elementer inden for socialpsykiatrien, og læringen tager afsæt i kerneopgaven. Temaerne i undervisningen er værdigrundlaget, recovery- og psykosocial rehabilitering, motiverende samtale (MI), NADA (øreakupunktur), kognitiv pædagogik, dokumentation og effektmåling og medicinhåndtering. Derudover undervises der i udvalgte sundhedsfaglige temaer.

Supervision

Alle medarbejdere på Klintegården, der indgår i den daglige praksis sammen med beboerne, deltager i gruppesupervision en gang månedligt.

Supervision er en fagligt rum, der er med til at skabe læring for individet, såvel som for en gruppe. Der afdækkes nye forståelser og måder at angribe udfordringer på, og derigennem findes der løsningsstrategier og handlingsmuligheder.

Klintegårdens arbejdstilgange og metoder, herunder recovery- og psykosocial rehabilitering, afspejles i supervisionsarbejdet og er med til at danne det fælles udgangspunkt for forståelse og læring.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund/Klintegaarden/Organisation/Kompetenceudvikling