Kontakt

Organisatoriske rammer 

Personalet på Skibbyhøj er organiseret i teams og er tværfagligt sammensat. Tværfaglighed er et nøgleord i behandlingen på Skibbyhøj.

Følgende faggrupper arbejde på Skibbyhøj:

 • 1 psykiatrisk overlæge (Konsulent fra Psykiatrisk Center Frederiksund hver anden mandag)
 • 1 psykoterapeut
 • 3 sygeplejersker
 • 3 plejere
 • 1 social og sundhedshjælper
 • 7 pædagoger
 • 2 omsorgsmedhjælpere (Den ene er uddannet psykoterapeut)
 • 1 køkkenmedarbejder
 • 1 ernæringsassistent
 • 1 husassistenter
 • 2 værkstedsassistenter
 • 1 pedel
 • 1 HK fuldmægtige

Skibbyhøj ledes af en forstander og 2 teamledere.

Personalet er opdelt i 3 team: · Lindehusteamet dækker Lindehuset, Hybelbo og Bakkehuset · Birkehusteamet dækker Birkehus, Brinken og Pavillonerne. · Værkstedsteamet dækker gartneri, køkken, rengøring og pedelområdet.

Personalet på værkstederne er håndværksfagligt uddannede.

Skibbyhøj har kontor- og administrationspersonale og herudover er der ansat servicepersonale til de mange servicefunktioner som f. eks. pedel, madlavning og rengøring.

Beboerne har egen praktiserende læge, som tager sig af alt det somatiske, dvs. almindelige sygdomme, som ikke har noget med psykiske problemer at gøre. Den tilknyttede psykiatriske konsulent tager sig af det lægefaglige vedrørende psykiske forhold i samarbejde med beboeren og det øvrige personale. Der samarbejdes med den lokale sundhedsafdeling om depotmedicin.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund/Skibbyhoej/Om-skibbyhoej/Organisatoriske-rammer