Kontakt

Pårørende og netværk

Under opholdet på Skibbyhøj, finder vi det vigtigt at samarbejde med beboerens pårørende og netværk opretholdes eller etableres. Ofte ønsker de pårørende at være med i beslutningen om indflytning på Skibbyhøj og deltager derfor i kontaktbesøg inden indflytning, med rundvisning, information og drøftelse af tilbud og muligheder. Det er centralt at beboeren selv giver accept til kontakt og dialog med pårørende og netværk. Enkelte beboere ønsker ikke samarbejde med pårørende, og dette må selvfølgelig accepteres, og det er den enkelte beboers selvstændige beslutning, hvordan kontakten til pårørende skal foregå. Ønskes der ingen kontakt, er emnet alligevel genstand for drøftelse, da vi anser kontakten med de pårørende som betydningsfuld for trivsel og livskvalitet. Det er endvidere vigtigt, at beboeren har et netværk til andre end beboere og personale på Skibbyhøj.

Pårørende har mulighed for samtaler med kontaktpersoner, socialrådgiver, psykiater og psykolog. Såfremt beboeren ønsker det, kan pårørende deltage i behandlingsmøder på Skibbyhøj og statusmøder med kommunen. Det er dog mest almindeligt for vore beboere, at de ikke ønsker pårørendes deltagelse i disse møder ud fra begrundelsen om at de er voksne og myndige, og selv vil tage beslutninger. Mange pårørende gør brug af kontakten med kontaktpersoner i boligen og enkelte har samtaler med psykologen, men kun efter forudgående accept fra beboeren.

Enkelte boliger har efter beboernes ønske afholdt pårørendeaftener som grill- og havefest. Det har været vellykkede arrangementer. En del pårørende har deltaget i pårørendegrupper arrangeret af Psykiatrisk Sygehus i Hillerød for pårørende til unge med diagnosen skizofrene, men der er ikke noget tilbud til gruppen af personlighedsforstyrrelser. Vi henviser herfra til Psykiatrifondens tilbud om temadage, litteratur og kursustilbud.

 

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund/Skibbyhoej/Om-skibbyhoej/Pårørende-og-netværk