Kontakt

Visitation til Skibbyhøj

Et visitationsforløb på Skibbyhøj kan i oversigtsform skitseres på følgende måde:

1: Forbesøg
Et forbesøg på Skibbyhøj vil i de fleste tilfælde komme i stand efter at en kommunal sagsbehandler, eller en socialrådgiver på psykiatrisk afdeling, kontakter socialrådgiveren på Skibbyhøj for at aftale et besøg med en borger eller en patient.

Et forbesøg er et uformeldt besøg, hvor Skibbyhøjs socialrådgiver viser den interesserede borger rundt på og kort orienterer om stedets muligheder. Besøget afsluttes med at borgeren får forskelligt materiale om Skibbyhøj med hjem til gennemlæsning.

2: Foreløbig visitation
Hvis den pågældende borger efterfølgende mener at Skibbyhøj vil være et relevant tilbud for ham / hende, udarbejder den kommunale sagsbehandler de nødvendige visitationspapirer som sendes til Skibbyhøj og til Frederikssund kommune. Disse papirer gennemgås på Skibbyhøjs visitationsmøde.

3: Kontaktmøde
På baggrund af forbesøget og de modtagne visitationspapirer, indkaldes borgeren herefter til et kontaktmøde sammen med sin sagsbehandler. Fra Skibbyhøj deltager socialrådgiver, psykolog, samt en repræsentant fra ledelsen.

Formået med kontaktmødet er at give både borgeren og Skibbyhøj mulighed for at træffe endelig beslutning om, hvorvidt Skibbyhøj er et relevant tilbud til pågældende.

SKIBBYHØJ - SOL I HAVEN På kontaktmødet uddybes de tilbud og muligheder, der er på Skibbyhøj, og der orienteres om de forventninger og forpligtigelser et sådant ophold medfører. Formålet med borgerens eventuelle ophold på Skibbyhøj drøftes udfra ovenstående, sammenholdt med borgerens aktuelle behov for ophold på et socialpsykiatrisk botilbud.

4: Endelig visitation
Hvis borgeren herefter fortsat er indstillet på at flytte ind på Skibbyhøj, og Skibbyhøj, finder at en indflytning er relevant, træffes den endelige afgørelse om visitation på et visitationsmøde. Hvis der ikke er ledige pladser, sættes den kommende beboer på en venteliste.

5: Indflytningsmøde
Den nye beboer modtages af sin kontaktperson og evt. en mentor blandt de øvrige beboere.

For behandlingsforløb - Læs HER

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund/Skibbyhoej/Om-skibbyhoej/Visitation-og-takster