Kontakt

Botilbuddet på Parkvej 10-12

Parkvej front

Botilbuddet Parkvej  er en afdeling under Skibbyhøj. Botilbuddet Parkvej er beliggende i Jægerspris.

Botilbuddet Parkvej 10-12 er et midlertidigt Botilbud efter Servicelovens §§ 107. Parkvej henvender sig til borgere fra 18 til 35 år, med betydelig nedsat psykisk funktionsniveau eller særlige psykosociale problemer. Borgere der har behov for omfattende støtte til almindelige daglige funktioner, og som har svært ved at leve i egen bolig, uden støtte og fællesskab. Borgere hvor den primære problemstilling er uden misbrug. Som beboer skal man være motiveret for at udvikle sig i et aktivt afklarings- og træningsforløb.

Kontakt oplysninger:

Botilbuddet Parkvej Parkvej 12, 3630 Jægerspris Tlf. 47500451

Se velkomst mappe her

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund/Skibbyhoej/Parkvej-12