Kontakt

Indflydelse, job og netværk

Indflydelse på eget liv

På Parkvej har beboerne mulighed for, at være og have oplevelsen af, at være centrale og aktive medspillere i eget liv og udvikling. Derfor opfordres og støttes beboerne i at tage ansvar for eget liv.  

På Botilbuddet Parkvej indgår beboerne i et personligt udviklingsforløb. Derfor er det nødvendigt at beboerne har lyst til at lære nye færdigheder og tager imod de udfordringer og den støtte der tilbydes fra kontaktpersonerne.

I hverdagen inddrages beboerne i almindelige praktiske opgaver og ligeså når der planlægges aktiviteter der styrker fællesskabet og den gode relation beboerne og medarbejderne imellem.

Beboerråd

Beboerrådet er en aktiv mulighed for beboerne, hvor det er muligt at få indflydelse på hverdagen på Parkvej. Der sidder 2-3 beboere og afd. leder i beboerrådet.  Der holders møde ca. 4 gange årligt. Udover møder i beboerråd afholdes husmøder hver 14. dag.

Job

Parkvej arbejder ud fra den overbevisning, at alle mennesker har brug for at have en meningsfyldt hverdag. Derfor støttes beboerne i at gå i skole, praktik eller på arbejde. Vi støtter beboerne i at finde en uddannelse eller job der matcher den enkelte beboers kompetencer og ønsker.

Netværk

På Parkvej arbejdes der aktivt med at styrke relationerne beboerne imellem, ligesom der aktivt arbejdes på at bygge bro til livet uden for Botilbuddet. Hvilket kan være at fastholde og udvide kontakt til idræt og foreningsliv, tage kontakt/bibeholde kontakt til "det normale liv". Der tilstræbes et godt samarbejde mellem beboerne og pårørende, omfanget af kontakt mellem pårørende og kontaktperson, varierer afhængig af den enkelte beboers behov og ønsker.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund/Skibbyhoej/Parkvej-12/Indflydelse-job-og-netvaerk