Kontakt

Medarbejdere og kompetencer

Medarbejdere

Botilbuddet Parkvej har 5 medarbejdere, som varetager det daglige pædagogiske samarbejde med beboerne. Medarbejderne har en uddannelsesmæssigbaggrund indenfor det pædagogiske eller det sundhedsfaglige felt. Vi uddanner social og sundhedsassistent elever. Derud over har vi fast tilknyttet vikarer.

Vi følger med i udviklingen af metoder på det psykosociale område, og bestræber os på løbende kompetenceudvikling, så vi altid kan tilbyde beboerne det bedst mulige udviklings forløb.

Kompetenceudvikling

På Parkvej vægtes kompetenceudvikling højt, og der tilbydes derfor kontinuerligt kurser, temadage, sidemandsoplæring og andre former for uddannelse til medarbejderne.

Formålet er at:

  • sikre, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer, som er nødvendige for at kunne støtte beboerne i deres udviklingsproces samt i forhold til udførelsen af kerneopgaven
  • sikre at Parkvej er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere

Medarbejdernes kompetenceudvikling er således en gensidig gevinst for såvel for beboerne, medarbejderne og organisationen som helhed, men samtidig er det også et gensidigt ansvar.

Supervision

Medarbejderne der indgår i den daglige praksis sammen med beboerne, deltager i gruppesupervision en gang månedligt.

Supervision er en fagligt rum, der er med til at skabe læring for individet, såvel som for en gruppe. Der afdækkes nye forståelser og måder at angribe udfordringer på, og derigennem findes der løsningsstrategier og handlingsmuligheder.

Parkvejs arbejdstilgange og metoder, herunder recovery- og relations pædagogiske tilgang afspejles i supervisionsarbejdet og er med til at danne det fælles udgangspunkt for forståelse og læring.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund/Skibbyhoej/Parkvej-12/Medarbejder-og-kompetencer